• Hodnota Vášho salda: 965 €
  • Počet AB bodov: 123
  • Máte 3 neuhradené faktúry

Cenové ponuky

Vytvárať nové cenové ponuky pre Vašich odberateľov je možné cez tlačidlo "Vytvoriť novú ponuku". Zoznam vytvorených cenových ponúk je v tabuľke nižšie. Pripravenú cenovú ponuku je možné si stiahnuť vo formáte PDF.

Označiť Názov Dátum platnosti Akcie
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur 11.7.2018
Ipsum dolor sit amet consectetur 13.7.2018
Dolor sit amet consectetur 20.7.2018
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur 20.7.2018
Vytvoriť novú ponuku