• Hodnota Vášho salda: 965 €
  • Počet AB bodov: 123
  • Máte 3 neuhradené faktúry

Moje objednávky

Zoznam Vašich objednávok je predvolene zoradený podľa dátumu vystavenia, čo znamená, že najnovšie objednávky sa zobrazujú úplne navrchu. Objednávky je možné filtrovať podľa viacerých parametrov a filtre je možné kombinovať.

Pod číslom objednávky je uvedený link na zoznam faktúr, ktoré boli k danej objednávke vystavené a tiež link na čísla balíkov, s ktorými bola objednávka vyexpedovaná.

Číslo
Objednávky
Stav
objednávky
Dátum
vystavenia
Cena
(s DPH)
1035549878925 Faktúry | Balíky 11.02.2017 2343,50€
1035549878921 Faktúry | Balíky 26.05.2017 12343,50€
1035549878922 Faktúry | Balíky 13.10.2017 1760,50€
1035549875877 Faktúry | Balíky 05.02.2017 387,00€