• Hodnota Vášho salda: 965 €
  • Počet AB bodov: 123
  • Máte 3 neuhradené faktúry

Nastavenia účtu

Fakturačné údaje

AB-COM s.r.o. M.Rázusa 4795/34 Topoľčany 955 01 Slovenská republika
IČO: 36530786 IčDPH: SK2020137504 +421385362611 info@abcom.sk

Užívateľské údaje

Michal Grežo +421385362629 mgrezo@abcom.sk

Dodacie adresy

AB-COM s.r.o. M.Rázusa 4795/34 Topoľčany 955 01 Slovenská republika +421385362611 info@abcom.sk
Michal Grežo Topoľčianska 1 Topoľčany 955 01 Slovenská republika +421385362629 mgrezo@abcom.sk
Test firma s.r.o. Hviezdoslavova 1800/35 Topoľčany 955 01 Slovenská republika +421949849703 test@test.sk

Základné nastavenia

Zmena hesla